Kostnader i samband med flygutbildning

Medlemsavgifter
(under praktisk
skolning)
EMFK: 2 000 kr
KSAK: 450 kr
Kursavgift teori Lärarledd utbildning: ca 13 000 kr.

Distansutbildning i samarbete med BFSAA, Västerås:
19 000 kr inkl. moms

Flygpriser vid
skolning
SE-FZY: 1 800 kr/h inkl. lärare

Minsta flygtid för PPL är 45 timmar.
Flygpriset är bl.a beroende av bränslepriset och det kan därför variera.

Övriga kostnader Läkarundersökning ca 2 000 kr
Teoriprov: 5130kr (totalt 9 delprov a 570kr/st)Flygprov 5 140 kr
Certifikat 640 kr / år.
Språkprov 500 – 1000 kr / år

Totalt för utbildning till PPL ca 110 000kr

Annonser