FI CRI PC

Eskilstuna Flygskola drivs av Eskilstuna Motorflygklubb. Vi är en registrerad flygskola och har tillstånd från Transportstyrelsen att bedriva flygutbildning till privatflygcertifikat och mörkerbehörighet.

Våra instruktörer

Namn Telefon E-mail
Christer Tallgren
Skolchef, FI
070-838 35 87 christer@tallgren.net
Magnus Sandqvist
FI
073-087 15 88 magnussandqvist@hotmail.com
Michael Ahmady
FI
073-938 03 05 michael.ahmady@gmail.com
Kjell-Åke Brorsson
CRI
Flygträning, lärartimme, inflygning och checkflygning.
016-34 30 32
070-587 89 00
kjell-ake.brorsson@mdh.se
Anders Gruvald
FI, PC
0581-308 53
070-271 72 02
tflyg.sweden@gmail.com
Annonser